• Macewicza street 9 60-461 Poznan Poland
  • t.borucki@contreo.pl
  • +(48) 697 440 130

Szczegóły artykułu

Renowacje Francja ’19

Francuski rynek renowacyjny w 2019 roku, podobnie jak w 3 poprzednich latach, stanowił jeden z ważniejszych źródeł popytu na materiały i usługi budowlane. Głównym impulsem finansowym w segmencie budownictwa jedno i wielorodzinnego jest wsparcie Państwa poprzez partycypację w kosztach modernizacji termicznej lub w nieoprocentowanych pożyczkach mających umożliwić właścicielom podniesienie efektywności termicznej budynku. Francuska Federacja Budownictwa (FFB) przewiduje dalsze wsparcie w tym zakresie, niemniej program modernizacji termicznej ulega pewnym modyfikacjom, które mogą odbić się negatywnie na niektórych grupach produktowych. Z drugiej strony wprowadza się szereg ułatwień, które mają zrekompensować zmiany negatywnie wpływające na popyt.

Jednym z niekorzystnych impulsów jest wyłączenie stolarki otworowej z programu Zwolnień Podatkowych w Transformacji Energetycznej (CITE, aktualnie MaPrimeRénov 2020). Oznacza to, że właściciel domu nie może stosować odliczeń z tytułu zakupu drzwi wejściowych, czy okien lub rolet zewnętrznych. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że wzmocniono mechanizm działania zero-procentowych pożyczek na cele renowacyjne.  Najważniejsze zmiany to:

  • objęcie programem budynków 2-letnich i starszych,
  • zniesienie obowiązku prowadzenia min 2 rodzajów prac renowacyjnych,
  • zniesienie progu 75% powierzchni do zastosowania mieszkalnego budynku
  • wydłużenie wsparcia do 2021 roku.

Niewątpliwie wsparcie prac renowacyjnych utrzyma wysoką atrakcyjność rynku francuskiego dla polskich producentów, szczególnie dla tych, którzy będą docierali ze swoją ofertą do dystrybutorów i montażystów, którzy spełniają kryteria zdefiniowane w wymogach formalnych MaPrimeRénov 2020.

  • Related Tags: